Site contains unofficial IBTrACS data. Visit the IBTrACS Website to access archived data.

Storm of the Day

A storm from history that occurred on September 20

Recent storms

Storms ocurring in the last 60 days:
A random storm from history that occured today WP 2020256N31138 ( 29/1003) WP12
NA 2020254N25287 ( 35/1003) SALLY
EP 2020254N12259 ( 30/1004) EP16
NA 2020254N11343 ( 30/1005) AL20
NA 2020250N15348 ( 45/1000) RENE
EP 2020248N15268 ( 40/1004) JULIO
NA 2020248N12341 ( 65/ 981) PAULETTE
WP 2020245N23146 (134/ 915) HAISHEN
NA 2020244N12298 ( 65/ 994) NANA
NA 2020243N32274 ( 35/1003) OMAR
WP 2020241N17131 (124/ 921) MAYSAK
EP 2020238N15242 ( 50/ 997) ISELLE
EP 2020237N15252 ( 40/1001) HERNAN
WP 2020235N23122 ( 99/ 942) BAVI
WP 2020231N20119 ( 54/ 991) HIGOS
NA 2020230N11335 (130/ 938) LAURA
NA 2020228N12322 ( 65/ 991) MARCO
EP 2020227N12245 ( 35/1004) FAUSTO
NA 2020227N10278 (115/ 950) GENEVIEVE
NA 2020226N35282 ( 45/1000) KYLE
EP 2020224N12234 ( 30/1004) EP10
WP 2020223N26148 ( 45/1005) WP06
WP 2020223N17118 ( 70/ 980) MEKKHALA
NA 2020223N10332 ( 40/1005) JOSEPHINE
WP 2020221N18126 ( 39/ 990) JANGMI
EP 2020221N13262 ( 85/ 975) ELIDA
WP 2020214N21128 ( 74/ 971) HAGUPIT
WP 2020214N19108 ( 35/ 993) SINLAKU
NA 2020212N13343 ( 30/1008) AL10
NA 2020206N11343 ( 75/ 987) ISAIAS
NA 2020204N25274 ( 75/ 973) HANNA
NA 2020203N09323 ( 55/ 997) GONZALO
EP 2020202N15241 (115/ 954) DOUGLAS
EP 2020200N11242 ( 30/1007) EP07

Today in Tropical Cyclone History ...

Key: Year [Maximum wind (kt) / Minimum pressure (mb)] Name (basin)

Most intense Tropical Cyclones occuring today (>65kt or <975mb) [top 50] Tropical Cyclones making landfall today Tropical Cyclones reaching lifetime maximum wind speed today Tropical Cyclones reaching lifetime minimum pressure today