Site contains unofficial IBTrACS data. Visit the IBTrACS Website to access archived data.

Storm of the Day

A storm from history that occurred on October 30

Recent storms

Storms ocurring in the last 60 days:
A random storm from history that occured today WP 2020302N17140 ( 54/ 995) GONI
WP 2020298N13131 (109/ 950) MOLAVE
WP 2020295N25139 ( 29/1000) WP20
NA 2020294N12280 ( 90/ 973) ZETA
WP 2020293N14129 ( 84/ 968) SAUDEL
NA 2020290N31305 (100/ 952) EPSILON
WP 2020286N17118 ( 51/ 989) NANGKA
WP 2020284N14114 ( 39/ 999) LINFA
WP 2020279N23139 ( 80/ 962) CHAN-HOM
NA 2020277N13293 (120/ 953) DELTA
EP 2020277N08262 ( 45/1001) NORBERT
NA 2020275N14286 ( 60/ 980) GAMMA
WP 2020271N20159 ( 64/ 974) KUJIRA
EP 2020271N12258 (115/ 948) MARIE
WP 2020265N24134 ( 60/ 980) DOLPHIN
EP 2020263N15257 ( 45/ 999) LOWELL
NA 2020260N21265 ( 50/ 994) BETA
WP 2020260N13118 ( 51/ 990) NOUL
NA 2020259N47337 ( 55/ 990) ALPHA
NA 2020259N09343 ( 35/1007) WILFRED
WP 2020256N31138 ( 29/1003) WP12
NA 2020256N14342 ( 45/1000) VICKY
NA 2020254N25287 ( 90/ 967) SALLY
EP 2020254N12259 ( 50/ 996) KARINA
NA 2020254N11343 (120/ 945) TEDDY
NA 2020250N15348 ( 45/1000) RENE
EP 2020248N15268 ( 40/1004) JULIO
NA 2020248N12341 ( 90/ 965) PAULETTE
WP 2020245N23146 (134/ 915) HAISHEN
NA 2020244N12298 ( 65/ 994) NANA
NA 2020243N32274 ( 35/1003) OMAR
WP 2020241N17131 (124/ 921) MAYSAK
EP 2020238N15242 ( 50/ 997) ISELLE

Today in Tropical Cyclone History ...

Key: Year [Maximum wind (kt) / Minimum pressure (mb)] Name (basin)

Most intense Tropical Cyclones occuring today (>65kt or <975mb) [top 50] Tropical Cyclones making landfall today Tropical Cyclones reaching lifetime maximum wind speed today Tropical Cyclones reaching lifetime minimum pressure today